Karlskoga GK

Städdag 22 april

Städdag 22 april

Årets städdag genomförs lördag 22 april kl. 09.00.

Plats: Samling vid maskinhallen där ni blir tilldelade ett hål att städa. Vilken typ av ersättning ni vill ha anmäls till arbetsledaren på respektive hål och denna ersättning utbetalas under dagen, dock ej kontanter.

Reservdagar för de som har förhinder blir tisdag till fredag 18 till 21 april. Obligatorisk anmälan om detta till kansliet.Obs!! detta är reservdagar för de som absolut inte kan komma den 22 april.

Exempel på arbetsuppgifter:

Städa runt green.

Städa runt tee.

Städa i bunkrar.

Rengöra avståndsmarkeringar.

Rikta upp hindermarkeringar.

Allmän uppsnyggning på hålet.

Löv samlas i plastsäckar för borttransport och kompostering.

Ris och grenar forslas in i skogen och sprids ut. Det bryts ned och blir näring till skogen.

Ta gärna med egna krattor och räfsor då klubben har ett begränsat antal.

Arbetsuppgifter, deltagarlistor, sopsäckar mm har respektive arbetsledare.

 

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna