Karlskoga GK

Regel- och TL-utbildning

Regel- och TL-utbildning

Örebro Läns Golfförbund anordnar utbildningen som riktar sig till våra distrikstdomare, domaraspiranter, tävlingsledare samt övriga intresserade som vill fördjupa sina kunskaper i regler och tävlingsledning.

Datum för utbildningen är 14, 22 och 28 februari kl. 18.00-21.00 i Idrottens Hus i Örebro.

Anmälan sker till utbildningsledare Åke Holt via ake@holt.se senast söndag 11 februari. Se inbjudan nedan för fullständig information.

Inbjudan regel & TL-utbildning

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna