Karlskoga GK

Banrapport augusti

Banrapport augusti

Efter semestertider och ett riktigt högt tryck på banan så går vi nu in i en period där vi måste jobba lite mer med greenerna. Greenerna blir stressade med så hårt tryck från spelare, greenklippning varje dag, varmt väder och bevattning. Nu behöver greenerna luftas, hjälpsådd, dressas och gödslas med start v.35. Vi kommer även att minska ned greenklippningen med 1-2 dagar/vecka och enbart välta dem dessa dagar på grund av stressade plantor och att vi går in i svamptider. En stressad och svag planta blir lättare angripen av svampsporer. Vissa greener har inte växt ihop helt på alla ställen efter fjolårets skador men det syns att vi är på rätt väg.

Återigen har vi haft en torr sommar och områden som kräver mycket vatten. Bevattningsanläggningen har gått varje dag på båda banorna och som följd av att vi har haft ett konstant högt tryck i systemet på 18-håls banan så har vi fått många läckor på bevattningsstammen. Vi har lagat läckor på hål 2, 3, 10 och 17 men vi har 6, 9, 13, 14 kvar som vi vet om som behöver åtgärdas.

Jag har fått en del kritik för den nyanlagda ytan framför green på hål 10 och det nya övningsområdet på rangen inte har växt ihop och det kan till viss del vara befogat. Jag gjorde ett försök med att så i sand/grus för att få en mer dränerande och hållbar yta och det har varit svårt att få fukten att stanna kvar runt fröna i sommarhettan trots att vi har vattnat flera gånger dagtid. Nu när hösten och en fuktigare årstid närmar sig kommer gräsfröna att gro och vi kommer dressa ytorna med ett tjockt skikt med sand.  Ytan på hål 10 kommer att växa ihop och vara spelbar under hösten, övningsområdet sätts i spel 2020. Det har tagit längre tid än vad jag räknat med men slutresultatet kommer att bli bra. Det fuktiga området runt den nya brunnen framför green på hål 10 hoppas vi hinna färdigställa om några veckor.

Greenerna på övningsområdet har tagit sig bra och vi klipper på 10 mm. Bunkern på övningsområdet var planerad att färdigställas under vecka 35 men det skjuts fram några veckor då leverantören behöver mer tid på sig att bjuda in andra klubbar till visning när arbetet utförs. Arbetet utförs utan kostnad som kompensation för att det blir ett visningsobjekt.

Nya green på hål 7 drabbades av ett svampangrepp för några veckor sedan men den har repat sig och man ser att det grönskar igen. Vi plockar nu bort ogräs och lagar lite rännilar efter några skyfall. Tee växer som planerat.

Till sist ett önskemål nu när vi går in i slutet av säsongen. Laga nedslagsmärken, varje olagat nedslagsmärke är en inkörsport för svampsporer och sjukdomar!

//Mikael Heiche

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna