Karlskoga GK

Banrapport mars

Efter en kall period i slutet på januari och hela februari så försvann snö och is på en vecka. Det var bra att vintern blev kall och kort då vi ser att lite ytliga skador av isbränna, snömögel och frostskador på alla ytor mer eller mindre. De största skadorna är efter all körning på banan i samband med byggnationerna. Greenerna ser bra ut med endast några greener som har få eller lite snömögel. Då SMHI varnar för en snösmocka v.10 så har vi lagt på ett bekämpningsmedel så att snömöglet inte sprider sig mer. Man ser på några greener och fairways som har lågpunkter att det har legat is och att de har blivit brända i topparna men inte dött. Fairway har mer snömögel än greenerna men det är fortfarande svårt att se omfattningen. Det finns stora partier på fairway där rådjuren har hittat föda under kallperioden och på så sätt åsamkat skada. I maj och oktober har vi bokat in maskinen som skjuter ner luft i profilen vilket vi tror gör stor nytta mot kompakteringen på greenerna.

Byggprojekten har rullat på bra och det återstår finjusteringar till våren samt ny bevattning på tee 49/53 på hål 4. Green 4 som har fått ny dränering återställs med greengräs från gamla hål 7, den igenlagda bunkern på hål 1 torvas med gamla teegräset från hål 8. Nya tee 49/53 på hål 4 får en nysådd likt hål 16 och får spelas från matta tillsvidare. Elstängsel på hål 13 fick avbrytas p g a tjäle men återupptas så fort det går. Tanken är att det blir ett staket efter hela högersidan på hål 13 för att småningom bygga ihop det med hål 10-11-12. Slyröjningen på Par-3 banan är i slutfasen och det blir väldigt bra samt att vi får hjälp av medlemmar att samla ris.

Degerfors IF får en välklippt Stora Valla i år med nyslipat ifrån oss.

2021-03-09

Mikael Heiche

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna