Karlskoga GK

Herrgolf

Herrgolf 2018

Speldagar                       

Onsdag 16/5, 23/5, 30/5, 13/6, 20/6, 27/6, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8

Starttid

Kl. 14.20-17.30 (våren) 13.20-16.30 (hösten), max 80 startande

Anmälan

Anmälan via svenskgolf.se eller mgmobil.golf.se senast tisdag kl. 09.00. Anmälan kan ske 15 dagar före tävlingdag.

Rätt att deltaga

Alla herrar födda 2003 eller tidigare

Startlista

Publiceras på svenskgolf.se samt anslås på klubben senast tisdag kl. 12.00.

Startavgift

50 kr. Fyra priser (400 kr, 300 kr 200 kr 100 kr) per klass vid varje speltillfälle.(presentkort i shopen) Man kan också delta i OOM vilket kostar 300 kr, och denna avgift går oavkortat till priser, och skall betalas innan första deltagande. Poängberäkning utgår från snittresultatet från de fem bästa scorerna vilket ger 15 poäng. Vid bättre resultat erhålls ytterligare 1 poäng för varje slag bättre än snittresultatet. Vid sämre resultat sker motsvarande minskning (lägst en "flitpoäng). För genomförande av OOM krävs minst 6 deltagare per klass. De 7 bästa resultaten av 14 räknas. Om 2 tävlingar utgår räknas 6 tävlingar o.s.v. Antal pristagare är beroende på antal deltagare. .

Scorekort

Avhämtas tävlingsdagen senast 10 minuter före starttid i receptionen där även startavgiften betalas. Ej bekräftad starttid kan komma att överlåtas. Spelare som ej kommer till start och ej avanmält sig är ändå skyldig att erlägga startavgift.

Tävlingsresultat

Efter avslutad tävling lägges signerat scorekort i scorekortslådan.

Resultatlista

Införes på svenskgolf.se samt anslås på klubben senast torsdag kl. 17.00

Spelform

Slaggolf från tee 60, 57 eller 53. Tee 57 är förvald i anmälningsbilden på svenskgolf.se.

Klassindelning

A-klass        +8,0-9,9
B-klass        10,0-36,0
Spelare med handicap 37-54 får deltaga men spelar på 36,0. Det handicap du har när du deltar första gången avgör vilken klass du spelar i. Om ditt handicap ändras spelar du ändå kvar i den klass du startade i, dock får du spela på det dagsaktuella handicapet. Detta gäller endast OoM. EGA Exakt Tävlingshandicap krävs ej.

Tävlingsledning

Marcus Grimstad och Leif Herlufsén
Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna