Tee Time

Vår klubbtidning Tee Time utkommer två gånger per år, i februari, november och skickas ut som e-post till alla medlemmar. Vi gör den tillgänglig här på vår hemsida i pdf-format och det finns även utskrivna exemplar att hämta på kansliet. 

Skriv gärna till vår klubbtidning, du kan skriva om nästan vad som helst. T ex om ”den där trevliga golfrundan häromdagen”, vad som glädjer dig på klubben, om du vill ändra på något eller om du bara vill ge förslag på artiklar.

Skicka förslag till: info@karlskogagk.se