Banstatus 31 augusti

Nu har vi haft uppehåll några dagar med lite sol och prognosen ser lovande ut, även om det kan ändra sig snabbt, de kommande 10 dagarna. 

Det börjar att sakta torka upp på de 9 hålen som är stängda och banpersonalen börjar på allvar klippa ned fairway till rätt höjd.

Det krävs flera klippningar med olika maskiner för att få ned gräset till rätt höjd och det går inte att göra det i en följd på samma hål då gräset måste hinna resa sig mellan klippningarna. Vissa områden är fortfarande alldeles för vattensjuka för att klippa men överlag börjar det torka upp.

Målet är att öppna 18-hålbanan fullt ut med samtliga hål i slutet av nästa vecka om vädret är med oss. Mer information kommer under nästa vecka.