Vårårsmöte

Årets vårårsmöte hålls i Stallet, Bofors torsdag 30 mars kl. 19.00.

Föredragningslista, verksamhetsberättelser, resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning samt styrelsens förslag finns i TeeTime nr 1 2023 som ni hittar via länken nedan.

Välkomna!

TeeTime nr 1 2023